DINARS DE PLAT ÚNIC

Dia: 16 de març

Hora: 13:30 a 15:00 hores

Preu: 30 euros (tast i material inclòs)

Més informació:

info@antonietabarahona.com