Avís general web

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de la Clínica de Nutrició Dra. Antonieta Barahona (en endavant, la Clínica de Nutrició). L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de la Clínica de Nutrició.

La Clínica de Nutrició no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la Clínica de Nutrició.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els textos compresos imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de la Clínica de Nutrició, si no s’especifica el contrari. Tots aquells altres continguts dels quals la Clínica de Nutrició no en sigui la titular seran inclosos al lloc web únicament després d’haver obtingut el dret de fer-los servir.

RESPONSABILITAT SOBRE CONTINGUT I ÚS

La Clínica de Nutrició es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que la Clínica de Nutrició ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor.

La Clínica de Nutrició eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La Clínica de Nutrició no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.