ECOLÒGIC, BIOLÒGIC I ORGÀNIC, QUE ÉS MILLOR?

El tema “aliments ecològics” que abans podia semblar estrany, comença a ser habitual entre els consumidors com per exemple en el consum de fruites, verdures i carns. Però, quins principis regeixin aquest sistema productiu? Quines són les pràctiques agràries utilitzades i en què es diferencien de l’agricultura normal? Quina etiqueta porten els productes ecològics? I és el mateix un aliment “eco”, “bio” i “orgànic”?

La paraula ecològic inunda el nostre vocabulari i no és difícil trobar en el supermercat desenes de productes “eco”, “bio”, “orgànic” provinents de sistemes productius ecològics. És important saber quins requisits ha de complir un aliment per ser considerat com a tal  i quines normes regulen el seu etiquetat, ja que els consumidors necessiten estar segurs que el producte que volen comprar s’ha produït d’acord a les normes de producció ecològica i que la informació present a l’etiquetatge permet diferenciar clarament si el producte és o no

A la Unió Europea existeixen tant normes de producció com normes d’etiquetatge relatives a productes ecològics. Si ens centrem en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell del 28 de juny del 2007 sobre producció i etiquetat dels productes ecològics i pel que es deroga el Reglament (CEE) 2092/91, un producte ecològic és aquell:

  • Procedent de l’agricultura o ramaderia ecològica.
  • Produït sense la utilització de substàncies químiques de síntesis (pesticides, fertilitzants, medicaments).
  • Obtingut respectant el ritme de creixement de plantes i animals.
  • Elaborat sense addició de substàncies artificials (additius, colorants, saboritzants, aromes).
  • Produït sense organismes modificats genèticament (OMG) (transgènics).
  • Certificat per un organisme de control (empresa privada) o autoritat de control (Organisme públic).

Així doncs, els mètodes de producció ecològics exerceixen un paper social doble, aportant, per una banda, productes ecològics a un mercat específic que respon a la demanda dels consumidors i, per altra banda, bens públics que contribueixen a la protecció del medi ambient, al benestar animal i al desenvolupament rural”.

Pel que fa a l’etiquetatge dels productes ecològics regulat en el reglament 834/2007, el producte ecològic portarà incorporat el segell CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), si aquest ha estat produït aquí a Catalunya, i el segell europeu juntament amb el número d’inscripció en el registre administratiu corresponent.

Així doncs, tenint clars aquests conceptes, podem respondre a la pregunta…Un producte ecològic té el mateix valor que un producte biològic o orgànic?

Sí, és el mateix. Els conceptes ecològic, biològic i orgànic, així com els seus diminutius “eco”, “bio” i “org” signifiquen el mateix: que el producte deriva de la producció o mètode ecològic, biològic o orgànic.

Aquests diminutius només es diferencien quant a l’idioma que es parla, és a dir, en espanyol és ecològic; en anglès, orgànic i en francès, italià i portuguès, per exemple, és biològic.