Obesitat i sobrepès

Realitzem un estudi nutricional a partir de la historia clínica de salut, la història dietètica amb avaluació de la ingesta, la mesura dels paràmetres antropomètrics amb bioimpedància, anàlisis bioquímics i valoració de l’activitat física per fer un correcte diagnòstic.

Determinem el tractament a partir d’una dieta personalitzada, corregint els hàbits alimentaris incorrectes, donant suport als coneixements culinaris i amb els principis de la dieta Mediterrània. Fem el seguiment amb controls de forma periòdica.