Dietètica comunitària

Dissenyem, organitzem i impartim cursos de formació i conferències en temes sobre alimentació, dietètica o cuina saludable adaptats a diversos col·lectius de població (professionals de la cuina, de l’ensenyament, població general, associacions de malalts, etc)

Elaborem projectes nutricionals i alimentaris per a col·lectivitat.

  • Planificació de menús per escoles,  llars d’infants i  albergs juvenils
  • Planificació de menús per geriàtrics
  • Planificació de menús saludables familiars
  • Menús saludables i dietètics per cartes de restaurants, centres esportius i balnearis